Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de wijk “De Maten”?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Lid worden

De vereniging zet zich in voor een optimale leefbaarheid in onze wijk. Dit proberen wij te realiseren door een individuele bewoner of groepen van bewoners zo nodig te ondersteunen in de contacten met organisaties en instellingen wat betreft de belangen van onze wijk. Ook organiseren wij jaarlijks een scala aan activiteiten voor jeugd en volwassenen. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
In een tijd van bezuinigingen zullen in de komende jaren de verleende subsidies afnemen. En toch hebben wij een financiële armslag nodig om het één en ander te blijven organiseren. Ruim 50% van de bewoners is al lid en dat is een hoog percentage.

 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Voor slechts € 5,00 per jaar (meer mag uiteraard) per volwassen lid steunt u de activiteiten van onze wijkvereniging. Daarnaast is er de mogelijkheid voor kinderen van leden zich als jeugdlid (tot 16 jaar zonder stemrecht) aan te melden. De extra contributie hiervoor bedraagt voor het eerste kind € 3,00 en voor elk volgend kind € 2,00 per jaar.

 

U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden. Print hem vervolgens uit, vul hem in en stuur hem op naar:

Wijkvereniging “De Maten”
Ledenadministratie: Gea Feuerstein
Citer 40, 8265 RA  Kampen

 

X